Archiv rubriky: Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty

Zabudování systémového komínu do stavby dle ČSN EN 1443

zdroj : tzb-info,Ing. Drobník-CIKO Nová norma EN 1443 přináší vedle dalších změn především pravidla pro bezpečné zabudování komínu do stavby, která tady dlouhodobě chyběla. Nová pravidla spočívají v doplnění označení komínu, ze kterého vyplývá způsob možného zabudování do stavby. Realizace bezpečnostního … Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Výměny kotlů

zdroj: tzb-info Nespoléhejte se na to, že je do výměny Vašeho nevyhovujícího kotle ještě dostatek času. Vyměněno má být ještě více jak 300 tisíc kotlů, což už nyní představuje 9 000 kotlů měsíčně. Nekompromisně se blíží termín 1. září 2022, … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty | Napsat komentář

Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie podle zákona o hospodaření energií

zdroj: tzb-info,autor Ing.Lyčka © Fotolia.com Účelem kontroly teplovodních kotlů na pevná, kapalná a plynná paliva a rozvodů tepelné energie podle zákona o hospodaření energií je především zajistit energeticky efektivní výrobu a distribuci tepelné energie. Podle §6a tohoto zákona je u provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem … Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty | Napsat komentář

Zjišťování účinnosti teplovodních kotlů na pevná paliva podle vyhlášky č. 194/2013 Sb.

Autor: Ing. Zdeněk Lyčka Stanovení účinnosti teplovodních kotlů na tuhá paliva podle stávající legislativy může být problematické. Na praktickém příkladu autor dokládá, že i velmi moderní a podle tabulkových hodnot velmi úsporný kotel může mít během provozu nižší než očekávanou … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty | Napsat komentář

Pohledem znalce: Definice zplyňovacího kotle

Autor: Ing. Zdeněk Lyčka Na trhu jsou kotle na pevná paliva, která jsou obchodně označovány jako pyrolýzní, zplyňovací nebo i zplynovací. Problém je ten, že v takových kotlech sice z části probíhají procesy, které jsou základem pyrolýzy nebo zplyňování, ale … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty | Napsat komentář

Pohledem znalce: Může kotel třídy 4 na pevná paliva plnit parametry ekodesignu?

autor: Autor: Ing. Zdeněk Lyčka Než se budu plně věnovat tématu naznačenému v nadpisu, dovolím si na úvod malou poznámku k pojmu uvedení výrobku na trh, protože tento pojem je v poslední době v souvislosti teplovodními kotli na pevná paliva … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty, Provoz spotřebičů | Napsat komentář

Lhůty pro revize domácích kotlů se prodlouží o rok na tři roky

Lhůty pro pravidelné revize domácích kotlů se prodlouží o rok na tři roky. Obce také dostanou pravomoc zakázat spalovaní určitých paliv v zastaralých kotlech a zvýhodní se přimíchávání některých druhů biopaliv do benzinu a do nafty. Změny přinese novela o … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty | Napsat komentář

Kolaudace rodinných domů po 1. 1. 2018

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj Kolaudace rodinných domů po nabytí účinnosti novely stavebního zákona – zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další … Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty, Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydaná v oblasti stavebního řádu a územního plánování Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona 02.02.2018:  Souhlas vlastníka podle § 184a [PDF, 222.56KB] … Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty | Napsat komentář

Návrh zákona o zpracování osobních údajů z ledna 2018

odkaz znění : III. Návrh   ZÁKON   ze dne ……………. 2018   o zpracování osobních údajů   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:   ČÁST PRVNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět … Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty, Ochrana osobních dat | Napsat komentář