Bezpečné prostupy spalinových cest spalnými konstrukcemi

Významný stavební detail, který zásadně ovlivňuje požární bezpečnost každé stavby je i prostup komína nebo spalinové cesty spalnými konstrukcemi – stropy nebo střešní konstrukcí nebo stěnou.

Významný stavební detail, který zásadně ovlivňuje požární bezpečnost každé stavby je i prostup komína nebo spalinové cesty spalnými konstrukcemi – stropy nebo střešní konstrukcí nebo stěnou.

 

Zejména v případě moderních objektů se značným podílem hořlavých materiálů, kde se navíc s ohledem na nízkoenergetický či pasivní standard vyžaduje parotěsnost celé konstrukce, není radno prostup komína, ať už střechou nebo stropem, podcenit.

Zabudování komína do stavby s hořlavou konstrukcí, musí navíc pamatovat i na možnost parotěsného řešení. Připevnění parozábrany na těleso komína je obecně komplikovaný stavební detail, především kvůli přenosu tepla z komínového pláště na hořlavou parozábranu.

Firma Schiedel např. deklaruje pro vícevrstvé nerezové komíny tyto pravidla při průchodu komínu hořlavými konstrukcemi :

Při průchodu komínu konstrukcemi (např. stropy či střechami) by odstup od hořlavých částí měl být v případě provětrávaného prostupu minimálně 50 mm. V případě,že prostup není provětráván,ale je izolován izolačním materiálem, musí být odstup od hořlavých částí dodržen minimálně 200 mm.

 

Bezpečnost komínového tělesa se tedy v praxi odvíjí nejen od kvality a provedení vlastního komínového systému, ale také od správného způsobu realizace stavebních detailů. Při správném výběru komínového systému je potom možno docílit vhodného způsobu realizace jednoduchým použitím uceleného systému prostupů:

• prostupy kouřovodu (využívaných nejčastěji pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou)
• parotěsné prostupy (určené pro všechny typy střešních i stropních konstrukcí)
• napojení parozábrany na komín (využitelné u cihelných i nerezových komínových systémů)
• přerušení tepelných mostů (pod komínovým tělesem i pod jeho nadstřešní částí)

Část výrobců komínový systémů se zabývá touto problematikou a ke svým komínovým systémům dodává tzv. těsnicí sety, s jejichž pomocí lze poměrně snadným způsobem provést dotěsnění prostupů (Schiedel, CIKO).

Všechny tyto požadavky řeší jejich prefabrikované prostupy. Prostupy jsou vyrobeny pro příčky, stropy i střešní pláště. Použitím těchto přechodů, ušetříte čas při řešení detailů, a získáte profesionální řešení odpovídající normám a požárním předpisům.

V praxi se vyskytují víceméně 2 případy v závislosti na konstrukci komínu:

a)    řešení prostupu vícevrstvého komína s pláštěm z komínových tvárnic

b)    řešení prostupů u vícevrsrtvých nerezových komínů

Skladba střechy bývá většinou v této skladbě : šikmá střecha, SDK konstrukce, parotěsná folie, minerální izolace, paropropustná pojistná hydroizolace, skládaná střešní krytina.

Komplikace v této skladbě střešní konstrukce představuje napojení komína tak, aby spoj byl těsný a také odpovídal podmínkám požární bezpečnosti.

Řešení prostupu vícevrstvého komínu s pláštěm z komínových tvárnic

Firma CIKO např. vyvinula produktovou řadu CIKO STOPER. Uvádíme zde několik řešení.

Prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí (GKK)

 

 

V praxi tento prostup využijete nejčastěji pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou. Konstrukce prostupu je  natolik univerzální, že ve dvou rozměrových řadách nabízí řešení pro tloušťku stěny do 250 mm.

Hloubku prostupu je možné přizpůsobit tloušťce stěny díky teleskopické konstrukci a seříznutím jeho vnitřní části přesně na potřebný rozměr. Prostup je použitelný pro všechny běžné druhy a průměry kouřovodů a lze jej povrchově upravit omítnutím nebo nátěrem.

Prostup kouřovodu je možno vyrobit i jako rozměrový atyp dle Vašeho požadavku (pro kouřovod do 200 mm a pro stěnu do tl. 400mm).

 • bezpečné použití pro všechny typy konstrukcí
 • pro běžné průměry kouřovodů 120 – 200 mm (GKK)
 • dvě rozměrové řady pro tloušťku stěny 24 – 150 mm nebo 150 – 250 mm
 • čelní desky prostupu je možno povrchově upravit (omítnutí, nátěr)
 • atypické rozměry na objednávku

Parotěsný prostup hořlavou konstrukcí (GPH, GPK a GPKB)

 

 

Parotěsný prostup je určen pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí a umožňuje kromě bezpečného oddělení komínu od hořlavých materiálů také bezpečné napojení parozábrany.

 

Díky parotěsnosti vlastního prostupu je tak možno dosáhnout parotěsnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy ve třech variantách:

 

GPH – Parotěsný prostup pro cihelné komíny. Délka prostupu je volitelná v modulu od 10 cm od 30 do 70 cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu. Je vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi.

GPK – Parotěsný prostup pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 160 – 400 mm). Délka prostupu je volitelná v modulu 10 cm od 30 do 70 cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu. Je vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi.

GPKB – Parotěsný prostup pro nerezové komíny (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 160 – 300 mm). Délka prostupu je volitelná v modulu 10 cm od 30 do 70cm. Prostup není možno seřezávat podle šikmé střešní konstrukce. Prostup lze vyrobit i v atypických rozměrech dle Vašeho požadavku.

 • pro cihelné (GPH) i nerezové komíny (GPK, GPKB)
 • řešení i pro víceprůduchové komíny
 • výška prostupu od 30 do 70cm
 • na hotový prostup je možno napojit parozábranu
 • pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí
 • lze jednoduše seříznout pod libovolným úhlem (GPH a GPK)

Napojení parozábrany na komín (GNH a GNK)

 

 

Připevnění parozábrany na těleso komína je obecně komplikovaný stavební detail, především kvůli přenosu tepla z komínového pláště na hořlavou parozábranu.

Řešení vyvinuté firmou CIKO s.r.o. umožňuje bezpečnou realizaci tohoto detailu. Součástí dodávky je parozábrana s dostatečným přesahem, kterou je možno napojit na parozábranu použitou v okolní konstrukci. Problematika je vyřešena jak pro cihelné komínové systémy, tak pro třívrstvé nerezové systémy v kompletním rozsahu dodávaných průměrů.

 • pro bezpečné napojení parozábrany na komín
 • řešení pro cihelné jednoprůduchové i víceprůduchové komíny (GNH)
 • pro nerezové komíny (GNK) v rozsahu průměru vnějšího pláště 160 – 500 mm

Přerušení tepelných mostů (GMH a GMZ)

 

 

Komínové těleso je při použití běžných stavebních postupů ochlazováno z obou směrů – shora působením venkovních podmínek na komínovou hlavu, zdola působením neizolovaného nosného základu.

V obou případech dochází k nežádoucímu ochlazování interiérové části komínového tělesa. Použitím speciálních prvků je možno tyto nepříznivé vlivy eliminovat a zajistit tepelné oddělení ochlazované části komínového tělesa od ohřívané interiérové části. Prvky GMZ a GMH mají omezenou statickou únosnost a jejich použití je třeba konzultovat s technickým oddělením CIKO.

 • přerušení tepelného mostu mezi ochlazovanou komínovou hlavou a komínovým tělesem v interiéru (GMH)
 • tepelné odstínění komínového tělesa od neizolovaného nosného základu, určené pro cihelné komínové systémy (GMZ)

Nehořlavý parotěsný prostup z pěnoskla v pasivním domě

 

Nehořlavý parotěsný prostup z pěnoskla v dřevostavbě

 

Detail nehořlavého prostupu z pěnoskla v nízkoenergetickém domě

 

CIKO prostupy GPH

 

CIKO prostupy GKK

 

Tento typ prostup v praxi využijete nejčastěji pro prostup kouřovodu stěnou nebo příčkou. Konstrukce prostupu je natolik univerzální, že ve dvou rozměrových řadách nabízí řešení pro tloušťku stěny do 240mm, popř. lze vyrobit jakýkoliv atypický rozměr. Hloubku prostupu je možno přizpůsobit tloušťce stěny díky teleskopické konstrukci a seříznutím jeho vnitřní části přesně na potřebný rozměr. Prostup je použitelný pro všechny běžné druhy a průměry kouřovodů a lze jej povrchově upravit omítnutím nebo nátěrem.

CIKO prostupy GPK

 

Parotěsný prostup je určen pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí a zajišťuje bezpečné oddělení komínu od hořlavých materiálů. Zároveň umožňuje bezpečné napojení parozábrany na komínové těleso. Díky parotěsnosti vlastního prostupu je tak možno dosáhnout parotěsnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy (v rozsahu průměrů vnějšího pláště 160-400mm). Délka prostupu je volitelná v modulu 10cm, přičemž základní délka je 30cm. Vlastní prostup lze velmi jednoduše seříznout přesně dle potřeby v místě prostupu, je tedy vhodný i pro prostupy šikmými střešními konstrukcemi.

CIKO prostupy GPK pro střešní konstrukci

 

CIKO prostupy GNH

 

Připevnění parozábrany na těleso komína je obecně komplikovaný stavební detail, především kvůli přenosu tepla z komínového pláště na hořlavou parozábranu. Řešení vyvinuté firmou CIKO s.r.o. umožňuje bezpečnou realizaci tohoto detailu. Součástí dodávky je parozábrana s dostatečným přesahem, kterou je možno napojit na parozábranu použitou v okolní konstrukci. Problematika je vyřešena jak pro cihelné komínové systémy, tak pro třívrstvé nerezové systémy v kompletním rozsahu dodávaných průměrů.

CIKO prostupy GMH

 

Přerušení tepelných mostů

Komínové těleso je při použití běžných stavebních postupů ochlazováno z obou směrů – shora působením venkovních podmínek na komínovou hlavu, zdola působením neizolovaného nosného základu. V obou případech dochází k nežádoucímu ochlazování interiérové části komínového tělesa. Použitím speciálních prvků je možno tyto nepříznivé vlivy eliminovat a zajistit tepelné oddělení ochlazované části komínového tělesa od ohřívané interiérové části.

Řešení prostupu u vícevrstvého nerezového komínu

Časté technické řešení bývá takové,že nad SDK konstrukcí je parotěsná folie. Tyto folie jsou vyráběny z plastu a neměly by být napojeny přímo na plášť komínu. Zde je možné možné použít speciální díl pro napojení parozábrany (výrobce Schiedel).

 

Tento dvoudílný úhlově stavitelný prvek se upevní na komín v rovině parotěsné folie. Přímý dotyk s komínovým pláštěm se dotěsní pružným tmelem např. Rotempo a folie se k tomuto dílu přilepí pomocí lepicí pásky.

Napojení na komíně

 

Prostupy nosnými konstrukcemi střech

Nosná konstrukce střech je většinou tvořena dřevěnými konstrukčními prvky a dřevěnými trámy. Jejich vzdálenost je dána technickými normami a vychází ze zatřídění komínového systému.

V praxi se ovšem často zapomíná, že takto deklarovaná vzdálenost je vzdálenost provětrávané mezery.

Pokud tuto provětrávanou mezeru (vzdálenost 50 mm) nemůžeme vytvořit, měla by být vzdálenost hořlavé konstrukce od komína minimálně 200 mm.

Průchod střešní krytinou

Dosud se používá lemování kolem komínů nerezových s olověnou základnou. Vzhledem k rostoucí ceně olova se přechází na lemování s nerezovou základnou. Toto lemování je vyráběno podle požadavků ČSN 73 36 10.

 

Prostup hořlavou stěnou Ignis – Schiedel

 

Promatube – EKO komíny

Prefabrikovaný potrubní dílec pro bezpečný prostup kouřovodu v dřevěných stěnách (vnitřní a vnější stěny), dřevěných trámových stropech; střechách i v masivních stavebních dílech.

 

 • napojení kouřovodu do komínu pod úhlem 45° a 90°
 • vnější průměr kouřovodu do 200 mm a tloušťky stěny do 300 mm
 • pro kouřovody a komíny s teplotou spalin do 400 °C.

Zdroje obrázků – veřejný prostor – internet :

Firma CIKO, Firma Schiedel, Stavebniny CB, EKO komíny

1 komentář u „Bezpečné prostupy spalinových cest spalnými konstrukcemi“

Komentáře nejsou povoleny.