Archiv rubriky: Kontroly kotlů – zákon 201/2012 Sb.

Kotlíkové dotace – na co si dát pozor v žádosti a ve vyúčtování

autor. Ing.Zdeněk Lička Autoři podle přednášky na semináři ke Kotlíkovým dotacím v Moravskoslezském kraji uvádí nejčastěji se vyskytující chyby v žádostech o dotaci, které brání vyplacení dotace, případně zbytečně termín proplacení prodlužují. © Fotolia.com V celé republice se rozbíhá poslední … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb. | Napsat komentář

Typy teplovodních kotlů na pevná paliva

autor : Ing.Zdeněk Lička Přesné určení typu teplovodního kotle na pevná paliva má významnou roli z pohledu povinností, které ukládá provozovatelům kotlů česká legislativa, z pohledu dotací atp. Nejzávažnější povinností bude ukončení provozu některých kotlů k září roku 2022. © Fotolia.com Za posledních … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb. | Napsat komentář

Ekodesign kotlů na pevná paliva – uvádění výrobků na trh a do provozu od 1. 1. 2020

1. lednem roku 2020 ze změní podmínky pro uvádění kotlů na pevná paliva na trh. Autor upozorňuje na nutnost správně chápat význam a vztah pojmů uvedení na trh a uvedení do provozu. © Fotolia.com Od 1. ledna 2020 začnou pro teplovodní … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb. | Napsat komentář

Třídy teplovodních kotlů

zdroj: tzb-info,Ing Lyčka Autor v článku odpovídá na klíčovou otázkou, která se týká povinné výměny malých teplovodních kotlů na pevná paliva podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a to do jaké třídy je kotel zařazen. © Fotolia.com Klíčovou otázkou, která se týká … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb. | Napsat komentář

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

autor: tzb-info,Ing Zdeněk Lička S výměnou kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2 za nové souvisí povinnosti týkající se spalinových cest. Tyto povinnosti vyplývají ze Zákona o požární ochraně. © Fotolia.com Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Provoz spotřebičů, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Výměny kotlů

zdroj: tzb-info Nespoléhejte se na to, že je do výměny Vašeho nevyhovujícího kotle ještě dostatek času. Vyměněno má být ještě více jak 300 tisíc kotlů, což už nyní představuje 9 000 kotlů měsíčně. Nekompromisně se blíží termín 1. září 2022, … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty | Napsat komentář

Doklad o kontrole kotle na pevná paliva

autor ing. Zdeněk Lyčka Správné vyplnění Dokladu o kontrole technického stavu a provozu, který vystavují osoby kontrolující kotle na pevná paliva na základě zákona o ochraně ovzduší, je zásadní záležitostí i pro majitele a provozovatele kotle. Článek vede kontrolora krok … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Provoz spotřebičů | Napsat komentář

Pohledem znalce: Jak poznám, že svůj kotel na pevná paliva nesmím provozovat od září 2022?

autor : Ing. Lyčka V provozu je asi 300 tisíc kotlů na pevná paliva, které mají být od září 2022 vyřazeny z provozu. Jak takový kotel poznat? © Fotolia.com S tím, jak se do podvědomí široké veřejnosti dostává informace, že … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb. | Napsat komentář

Jakých spalovacích zdrojů se týká povinná výměna?

zdroj: tzb-info, Ing. Lyčka Provozujete kotel na pevná paliva? Pak by vás mělo zajímat, jak legislativa definuje kotle, které budou vyřazeny z provozu od září 2022. © Fotolia.com Pro výměnu nevyhovujících kotlů je z legislativního hlediska rozhodující zákon č. 201/2012 Sb., … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb. | Napsat komentář

Kontroly kotlů na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší

zdroj: tzb-info,ing.Lyčka Všichni provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, mají podle zákona o ochraně ovzduší povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb. | Napsat komentář