Archiv rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny

Čím zaizolovat komín?

zdroj: tzb-info Komín patří mezi velmi důležité součásti domu a na jeho stavbu jsou tudíž kladeny ty nejvyšší nároky. Úkolem komínové techniky je odvést spaliny nad střechu, kde jsou rozptýleny do ovzduší tak, aby se zamezilo jakékoli újmě na zdraví obyvatel domů. … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Peletové kotle – potřeba vzduchu, objem, hustota a hmotnostní průtok spalin a emise škodlivin pro základní bilanční výpočty

zdroj: tzb-info Po projektantech je často požadováno stanovení emisní zátěže zdroje tepla. Je nutné znát i požadavky na přívod spalovacího vzduchu a pro výpočet spalinové cesty objem a hmotnostní průtok spalin. V článku jsou uvedeny tyto hodnoty pro standardní peletové kotle. Stanovení obecných základních … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Nové znění ČSN EN 1443

Nové znění ČSN EN 1443 Komíny-obecné požadavky Již je k dostání nová norma ČSN EN 1443. Cena cca 440 Kč. Platná od ledna 2020. Podstatné jsou změny v zatřiďování spalinových cest. Zejména třídy odolnosti proti vyhoření sazí a vzdálenosti od … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Problematika návrhů spalinových cest u zdrojů na dřevní pelety – 2. část

zdroj: tzb-info,Ing. Waltr Sodomka, soudní znalec v oboru kominictví   Druhá část článku na téma spalování dřevěných pelet navazuje na část první, jejímž hlavním obsahem byl teoretický rozbor problému a nástin podmínek zatřídění spalinové cesty odvádějící spaliny od peletového spotřebiče … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Výměna kotlů a povinná akumulace

zdroj : tzb-info 9.8.2019 Ing. Zdeněk Lyčka Autor odpovídá na otázku, jak velký objem otopné vody volit pro akumulaci tepla při instalaci kotle na pevná paliva z hlediska požadavků legislativy. Akumulační objem ovlivňuje požadavek výrobce, podmínky dotačních programů a nabízí se … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Korozní odolnost komínů a výměny kotlů

autor :Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění, Ing. Jiří Vrba S provozem kotlů na pevná paliva s vysokou účinností, a zejména při sníženém výkonu, souvisí možnost, že komín bude v mokrém provozu, tedy v něm bude část spalin kondenzovat. Proto je třeba odpovědně vybrat vhodný … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Projektování a používání komínových systémů

V kominické veřejnosti jsme zaznamenali několik případů požárů v souvislosti s nesprávným použitím komínového systému-zejména v interiéru stavby. Žádáme proto projektanty,revizní techniky spalinových cest i kominíky,aby tomuto problému věnovali dostatečnou pozornost a dobře si přečetli montážní návody k systému včetně … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Co je co v krbech a kamnech? Slovníček pojmů – 1. část

zdroj: tzb-info,cech kamnářů,estav.cz Mnozí lidé mají ve svých domovech a rekreačních objektech kamna nebo krb, mnozí reálně uvažují o jejich nákupu, další o nich zatím jen sní a ostatní o nich občas mluví. Abychom si správně rozuměli, musíme používat správná slova, pojmenování. A k … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Požární bezpečnost RD

zdroj: svépomocí. cz k projektům PBŘ stavby: Dřevostavby a krb Každý dokončený krb musí mít návod na použití, který se předává odběrateli při předání krbu s předávacím protokolem a záručním listem. Krbová vložka musí být řádně certifikována. Stěny přiléhající ke … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář

Opět k požární bezpečnosti instalací spalinových cest

K napsání příspěvku nás inspirovalo několik skutečností: Projektanti v projektech ve většině případů tuto otázku opomíjejí respektive ji v projektu požárně bezpečnostního řešení stavby(PBŘ) odbydou několika větami s odkazem na kominické normy. Stavební firmy (včetně instalaterských) nemají dostatečné znalosti kominických … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Projektování a realizace-zděné komíny | Napsat komentář