Archiv rubriky: Provoz spotřebičů

Komín s odvětráním versus nucené větrání domu

zdroj -tzb-info Před instalací nuceného větrání v rodinném domě je nutné prověřit konstrukci komínového systému. Požadavek těsnosti domu pro činnost větrání může vyvolat potřebu utěsnit větrací mřížku v patě komína. Možnost toto provést je nutné ověřit. © Fotolia.com Lze instalovat systém nuceného … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-zděné komíny, Provoz spotřebičů, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Problematika návrhů spalinových cest u zdrojů na dřevní pelety – 1. část

zdroj: tzb-info,Ing. Waltr Sodomka, MESSY s.r.o., soudní znalec v oboru kominictví   V příští části článku o problematice návrhu spalinových cest pro peletová kamna, resp. kotle je zpracován rozbor výpočtu dle ČSN EN 13 384-1:2016, výpočet dimenze přívodu vzduchu a návrh konstrukčního provedení spalinových … Celý příspěvek

Rubriky: Provoz spotřebičů, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Volba způsobu vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů

zdroj: tzb-info Základem výběru je tabulka zahrnující používané druhy sálavého a teplovzdušného vytápění velkých objektů. Jednotlivé možnosti jsou stručně komentovány, přičemž jsou uváděny jejich přednosti a nevýhody tak, aby investora vedly k volbě pro něho optimálního řešení. Hala od společnosti FEMONT … Celý příspěvek

Rubriky: Provoz spotřebičů, Publikace ke komínové technice | Napsat komentář

Jak je to s revizí spalinové cesty ,když její komplexní vizuální prohlídka není možná

  uveřejněno ve Věstníku SKČR Chci zde upozornit na závažnost problematiky,případně vyvolat diskusi. Zajímavé je,že z právní zodpovědnosti se jaksi vytrácí projektant a dodavatel-zhotovitel spalinové cesty,kteří by měli postupovat podle platných ČSN(vzdělanostně jsou také výš než revizní technici spalinových cest). … Celý příspěvek

Rubriky: Provoz spotřebičů | Napsat komentář

Referenční finační limit kontroly kotlů na pevná paliva

č. 216/2019 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí … Celý příspěvek

Rubriky: Provoz spotřebičů | Napsat komentář

Garanční pevné palivo pro teplovodní kotle

zdroj: tzb-info,Ing. Zdeněk Lička Autor ukazuje, že použití garančního paliva je zásadním požadavkem k dosažení výrobcem deklarované účinnosti a výkonu kotle a rovněž ke splnění emisních limitů. Vysvětluje pojem a uvádí souvisící legislativu. © Fotolia.com Garančním palivem je výrobcem stanovené (předepsané) … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Provoz spotřebičů | Napsat komentář

Problematika návrhů spalinových cest u zdrojů na dřevní pelety – 1. část

zdroj: tzb-info,Ing. Waltr Sodomka, MESSY s.r.o., soudní znalec v oboru kominictví V příští části článku o problematice návrhu spalinových cest pro peletová kamna, resp. kotle je zpracován rozbor výpočtu dle ČSN EN 13 384-1:2016, výpočet dimenze přívodu vzduchu a návrh konstrukčního provedení spalinových cest. … Celý příspěvek

Rubriky: Provoz spotřebičů | Napsat komentář

Časopis topin-podněty pro projekty a revize spalinových cest

Jak správně izolovat komín Přívod spalovacího vzduchu ke spotřebičům… Vyhořelé komíny-poznatky z praxe Takto NE-na pomoc praxi 3 Takto NE-na pomoc praxi 2 Takto NE-na pomoc praxi 1 Nesprávné vyústění spalinové cesty      

Rubriky: Provoz spotřebičů | Napsat komentář

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

autor: tzb-info,Ing Zdeněk Lička S výměnou kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2 za nové souvisí povinnosti týkající se spalinových cest. Tyto povinnosti vyplývají ze Zákona o požární ochraně. © Fotolia.com Jaký mají vztah Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (dále jen Zákon) a povinné … Celý příspěvek

Rubriky: Kontroly kotlů - zákon 201/2012 Sb., Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Provoz spotřebičů, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Automatická regulace hoření pro vytápění pasivních domů?

autor BeF Home Požitek z živého ohně je v dnešní době symbolem pohody a relaxace, navíc topení dřevem je ekologické a líbivé. Čím dál více je v dnešní době v oblibě maximální využití tepelného zdroje pro vytopení celého domu, a … Celý příspěvek

Rubriky: Komerční sdělení, Provoz spotřebičů | Napsat komentář