Archiv rubriky: Revize spalinových cest

Doručování na doručovací adresu ve správním řízení

Zdroj: Verlag Dashöfer Doručování účastníkům řízení je zcela zásadním aspektem správního řízení, neboť jsou tak zprostředkovány veškeré akty a písemné úkony správního orgánu jejich adresátům. Od 1. 11. 2009 mají všechny správní i soudní orgány zřízenu datovou schránku. Způsob doručování … Celý příspěvek

Rubriky: Revize spalinových cest | Napsat komentář

Spalování pelet znamená úpravu komína

zdroj : Dům a bydlení Pokud chcete investovat do kotle na pelety, měli byste počítat i s tím, že vás bude něco stát i úprava komína. Pelety totiž hoří lépe. ukázka nerezové vložky komínaAutor: Ciko   Proč je špatně, že … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Hydraulický výpočet samostatného komína

Zde přinášíme odkaz na použití vztahů pro hydraulický výpočet samostatného komína : hydraulický výpočet samostatného komína

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Komínový tah – podstata, význam, měření

Přinášíme Vám odkaz na podnětný článek, uveřejněný na tzb info. Komínový tah – podstata, význam, měření

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Bezpečný a funkční komín v moderní stavbě

Vývoj materiálů a technologií ve stavebnictví společně s vývojem spotřebičů v posledních letech výrazně ovlivňuje požadavky na komínové těleso, jeho konstrukci a způsob začlenění do stavby. Uvádíme zde náhled na požadavky na bezpečný a funkční komín : bezpečný a funkční … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Přívod spalovacího vzduchu komínem

Trendem ve stavebnictví je úsporné bydlení a čím dál víc spotřebičů na tuhá paliva má uzavřenou konstrukci s hrdlem pro přívod vzduchu. V praxi se tedy budeme s požadavkem na externí přívod vzduchu potkávat čím dál častěji. Technický pohled na … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Bezpečné prostupy spalinových cest spalnými konstrukcemi

Významný stavební detail, který zásadně ovlivňuje požární bezpečnost každé stavby je i prostup komína nebo spalinové cesty spalnými konstrukcemi – stropy nebo střešní konstrukcí nebo stěnou. Významný stavební detail, který zásadně ovlivňuje požární bezpečnost každé stavby je i prostup komína … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | 1 komentář

4 Pa měření – test

Tepelné zdroje, závislé na okolním vzduchu by neměly být instalovány v jedné místnosti společně s odsávacími zařízeními (např. digestořemi). Upozornění : Měření si nechte provádět osobami znalými způsobu měření a vlastnícími příslušný měřicí přístroj.Zaznamenali jsme již “zlatokopy” účtující za měření … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-plastové spalinové cesty, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Kolaudace a stavby krbů

Špatně nebo neúplně formulované znění požárně technického řešení stavby vás může při kolaudačním řízení pěkně potrápit. Příklad popisu : Požadavky na provedení krbu dle ČSN 734230 : Jedná se o vnitřní krb s krbovou vložkou opatřenou dvířky – krb s uzavřeným ohništěm. … Celý příspěvek

Rubriky: Legislativa,normy,předpisy-spalinové cesty, Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář

Přívod spalovacího vzduchu ke krbům

Před spalováním jakéhokoliv paliva, především dřeva, musí odborník stanovit parametry vzduchospalinové cesty, tj. průtokové množství spalovacího vzduchu a spalin, následně i průřez otvoru pro přívod spalovacího vzduchu a průřez komínu pro odvod spalin. Od 1.7.2015 to již požaduje ČSN 734201. … Celý příspěvek

Rubriky: Projektování a realizace-nerezové komíny, Projektování a realizace-zděné komíny, Revize spalinových cest | Napsat komentář