Prostupy komínů hořlavými konstrukcemi

Komínové průchodky a šachty  představují systémové řešení vedení komínu požárněbezpečnostními úseky a prostupy hořlavými konstrukcemi. Slouží jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím,snižují tepelné ztráty a omezují nežádoucí tepelné zisky v prostupech stěnou, stropem nebo střechou. odkaz na problematiku CIKO Nový komín Komíny cz Vermis S Save energy    

Start Course
Teacher Doktor

Časopis topin-podněty pro projekty a revize spalinových cest

Jak správně izolovat komín Přívod spalovacího vzduchu ke spotřebičům… Vyhořelé komíny-poznatky z praxe Takto NE-na pomoc praxi 3 Takto NE-na pomoc praxi 2 Takto NE-na pomoc praxi 1 Nesprávné vyústění spalinové cesty

Start Course

Problematika společných komínů

V lekcích uvádíme informace k této problematice

Start Course
Teacher Doktor

Požární bezpečnost komínů se zaměřením na prostup hořlavou konstrukcí

Požárně bezpečné řešení nevyplývá ze štítkového zařazení komína podle norem, ale opírá se o doporučený způsob daný výrobcem.

Start Course
Teacher Doktor

Sanace a rekonstrukce komínů

Pro bezproblémovou funkci komínového tělesa je vhodné konstrukci komína řešit jako vícevrstvou, kdy je možné efektivně přizpůsobit jednotlivé vrstvy požadovaným funkcím. Vnitřní vrstva musí být odolná proti chemickým vlivům agresivních sloučenin, dále proti vysoké teplotě a vlhkosti. Střední vrstva slouží jako vrstva tepelně izolační a vnější vrstva zajišžuje stabilitu konstrukce komínového tělesa a mechanickou ochranu …

Sanace a rekonstrukce komínů Pokračovat ve čtení »

Start Course

Jak postupovat při kolaudaci objektu s instalovaným komínem bez připojeného spotřebiče (v případě, že spotřebič není základním zdrojem pro vytápění objektu nebo přípravu TUV)

autor : Ing.Waltr Sodomka,Messy s.r.o. V novostavbách, a to nejen rodinných domků, je často během výstavby instalován komín, ke kterému ale není v době kolaudace objektu připojen žádný spotřebič. Může se jednat o komíny pojistné, ale častějším případem je, že majitel neměl na výběr spotřebiče čas, chuť nebo finance.         Stavební úřady ovšem i na tyto komíny …

Jak postupovat při kolaudaci objektu s instalovaným komínem bez připojeného spotřebiče (v případě, že spotřebič není základním zdrojem pro vytápění objektu nebo přípravu TUV) Pokračovat ve čtení »

Start Course

Informační portál komin-wiki

de o informační portál pro technologie odtahu spalin. Na těchto stránkách naleznete v jednoduché a a srozumitelné formě důležité technické termíny a produkty, vztahující se k problematice odtahu spalin. komin-wiki.cz

Start Course

Komíny – kotlíkové dotace

Výměna zdroje vytápění v rámci Kotlíkových dotací je v plném běhu a ve většině případů si vyžádá i zásah do komínového tělesa. Náklady na rekonstrukci komína nebo výstavbu nového přitom mohou být také zahrnuty do uznatelných nákladů v rámci dotace. Každopádně požadavky nového spotřebiče na funkčnost komínového tělesa nelze podceňovat. Potřeba „udělat něco s komínem“ se …

Komíny – kotlíkové dotace Pokračovat ve čtení »

Start Course

Kominictví-kvalita prací

Vážení zákazníci, Jste zaplavováni různými dobře marketingově zpracovanými nabídkami z olomoucka, brněnska a i odjinud. Jste lákáni na cenově podhodnoucené kominické služby, včetně služeb, na které dotyčné firmy vůbec nemají oprávnění. Hlavně Vás musí zarazit skutečnost, že tyto firmy operují po celé ČR a ještě slibují nejnižší ceny. Zřejmě disponují dopravními prostředky, které jezdí na vzduch. …

Kominictví-kvalita prací Pokračovat ve čtení »

Start Course