Kontroly a čištění spalinových cest

Čištění komínu je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty …

Kontroly a čištění spalinových cest Pokračovat ve čtení »

Start Course

Revize spalinových cest krbů s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

Krby s otevřeným ohništěm musí být připojeny samostatným kouřovodem do samostatného komína. Stejná podmínka platí také pro krby nebo krbové vložky s uzavíratelným ohništěm,které mohou být v technicky odůvodnitelných případech připojeny i do svislého kouřovodu s funkcí komína. Do teplovzdušné komory musí být zajištěn dostatečný přístup pro její kontrolu a čištění. Postup čištění musí být …

Revize spalinových cest krbů s otevřeným a uzavíratelným ohništěm Pokračovat ve čtení »

Start Course

Revizní a kontrolní zprávy spalinových cest – právní důsledky jejich vydání

Dostali jsme se k předžalobní upomínce jedné nejmenované advokátní kanceláře, kde je požadováno zaplacení skoro jednoho milionu korun v důsledku zahoření střechy v blízkosti komína. Je zde argumentováno nedodržením několika povinností vyplývajících z vyhlášky 34/2016 Sb. Pokud dosud kominíci žili v lehkovážném přístupu k této problematice, tak by je mělo následující sdělení probudit ze snu. Argumentace k vydané zprávě o kontrole a …

Revizní a kontrolní zprávy spalinových cest – právní důsledky jejich vydání Pokračovat ve čtení »

Start Course

Co se nepovažuje za spalinovou cestu a kdy se nepoužije par 44 ž 47

ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A REVIZE SPALINOVÉ CESTY par 43 Spalinová cesta (1) Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona. (2) Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za …

Co se nepovažuje za spalinovou cestu a kdy se nepoužije par 44 ž 47 Pokračovat ve čtení »

Start Course

Vyústění komínů u střešních oken a vikýřů

Jestliže jsou ve střešní rovině šikmé střechy umístěna okna vikýřů obytných místností, musí být výška ústí komína nad nejvyšším bodem okna nejméně 1 000 mm, u oken ve vzdálenosti rovné nebo menší než 1 500 mm. U střešních oken je oblast, kde nesmí být umístěn komín vymezená plochou 1 000 mm do stran, 2 000 …

Vyústění komínů u střešních oken a vikýřů Pokračovat ve čtení »

Start Course

× Jak Vám mohu pomoci?