Bezpečnostní pojistka spalin

Za nehody a otravy plynem většinou může nesprávné používání plynových spotřebičů Nejen v zimním období se bohužel už tradičně setkáváme se zprávami o různých nehodách a často i smrtelných otravách v souvislosti s provozem plynových spotřebičů. Samotný ohřev vody plynem za nic nemůže, na vině je většinou provoz vadných a zastaralých zařízení a jejich nesprávné použití. Jen nízké procento spotřebičů prochází každoroční …

Bezpečnostní pojistka spalin Pokračovat ve čtení »

Start Course

Odpovědnost za provoz plynového spotřebiče

Uvedení do provozu Provoz spotřebičů začíná jejich uvedením do provozu Dokladově seřízením a patřičným záznamem-výchozí nebo provozní revize PZ a nebo servisní záznam a nebo protokol Protokoly z měření při nastavování spotřebičů Návod k instalaci a uvedení do provozu spotřebiče v českém jazyce. Ten uvádí nejen umístění ale i způsob,podmínky a hodnoty za kterých může být uveden do …

Odpovědnost za provoz plynového spotřebiče Pokračovat ve čtení »

Start Course

Připojování plynových spotřebičů

Kolegové topenáři – neporušujte své vlastní normy –  TPG 70401 8.1.1 K domovnímu plynovodu lze připojovat jen spotřebiče, které: a) vyhovují požadavkům podle zvláštních předpisů, nebo byly schváleny podle dříve platných předpisů; b) svým provedením a určením vyhovují pro daný druh a tlak plynného paliva.   8.1.2 Je zakázáno připojovat spotřebiče, na nichž byly provedeny …

Připojování plynových spotřebičů Pokračovat ve čtení »

Start Course

Klasifikace a označování plastového systému odvodu spalin

Plastový spalinový systém  musí být  jako každý komínový systém řádně označen a klasifikován dle příslušných národních norem, které jsou nyní již harmonizovány s evropskými normami. Tyto úkony jsou podstatné zejména pro zatřízení komínového systému do příslušné kategorie spalinových systémů. To následně umožňuje jednoduše určit jaký typ spalinové cesty je potřeba pro daný spotřebič.  Jako příklad …

Klasifikace a označování plastového systému odvodu spalin Pokračovat ve čtení »

Start Course

Instalace odkouření od kondenzačních kotlů

Spalinová cesta je v legislativních a technických předpisech jasně definovaná jako dutina určená k odvodu spalin od spotřebiče do volného ovzduší (ČSN EN 1443, ČSN 734201, ČSN EN 15287-1.   Vyhláška 268/2009 Sb.). Vyhláška 268/2009 Sb. ke stavebnímu zákonu stanovuje pro uživatele (majitele) povinnost, že „bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou …

Instalace odkouření od kondenzačních kotlů Pokračovat ve čtení »

Start Course

Problematika materiálu odvodu spalin při výměně plynových kotlů v rodinných domech

S instalací kondenzačního kotle je spojena nutnost ověřit, zda stávající konstrukce systému odvodu spalin je vhodná. V článku je řešena materiálová problematika, není zde řešeno dimenzování, výška komína, vztahy k okolním konstrukcím, kontrolovatelnost, čistitelnost atd. článek Ing. Sodomka

Start Course

Společné komíny:Příklady řešení

https://www.topin.cz/clanky/spolecne-kominy-priklady-reseni-spolecnych-kominu-5-cast-detail-7740

Start Course

Společné komíny:Parametry spalin a spotřebičů

https://www.topin.cz/clanky/spolecne-kominy-parametry-spalin-a-spotrebicu-1-cast-detail-6633

Start Course

Odpovědnost za provoz plynového spotřebiče

Uvedení do provozu Provoz spotřebičů začíná jejich uvedením do provozu Dokladově seřízením a patřičným záznamem-výchozí nebo provozní revize PZ a nebo servisní záznam a nebo protokol Protokoly z měření při nastavování spotřebičů Návod k instalaci a uvedení do provozu spotřebiče v českém jazyce. Ten uvádí nejen umístění ale i způsob,podmínky a hodnoty za kterých může být uveden do …

Odpovědnost za provoz plynového spotřebiče Pokračovat ve čtení »

Start Course