Ostatní kominické služby

Kominické firmy mohou nabízet v rámci své činnosti i níže uvedené doplnkové služby.