Frézování komínů

Objednávejte Daming

                       Kominictví Volše

Tento postup je velmi častý při opravách komínů a nejčastěji je spojován s vložkováním komínů. Velmi často je frézování používáno i při odstraňování dehtu z komínů.

Kdy se frézování komínů provádí ?

  • zvětšení průměru komínového průduchu – je zapotřebí při nedostatečném odvodu spalin či nedostatečném tahu komínu
  • zachování stávajícího průměru komínu při vložkování – aby se vložka vešla do komínového průduchu a nezmenšil se průměr je zapotřebí frézovat
  • změna technologie vytápění – pokud měníme spotřebič na jiný druh paliva mění se dost často i požadavek na průměr komínového průduchu
  • zadehtovaný komín – některé zadehtované komíny lze vypálit u kterých to nejde přichází na řadu frézování
  • rekonstrukce komínu – modernizace komínu či nízká účinná výška komínu
  • jiné využití komínu – často dochází také k tomu, že se bude komín využívat pro jiné účely jako např. ventilace budovy, nebo technologická šachta

Frézovat lze všechny zděné komíny ať se jedná o vestavěné komíny, přistavené či volně stojící. Frézovat můžeme i komíny lehce lomené. Důležitým faktorem je statika komínu, kterou je nutné u komínu vždy posoudit. Co se průřezu týká lze frézovat všechny průřezy – kruh, čtverec či obdélník.

Nelze frézovat :

  • komín s narušenou statikou
  • komín s velkým zalomením nebo s velkými nerovnostmi
  • komíny z těchto materiálů – kov, kámen, železobeton, keramika, asbeztové vložky

Frézování komínů je jednou z nejpoužívanějších metod rekonstrukcí, pokud spotřebič vyžaduje větší průměr komína, než jaký má stávající komín. Tato technologie nám umožňuje následné vyvložkování komínového tělesa požadovaným průřezem komínové vložky. Vyfrézované komíny lze použít pro všechny druhy paliv.

 

Je možné frézovat uhýbané i silně uhýbané komíny, pokud jejich konstrukce splňuje ČSN. Tato technologie má i svá omezení. Frézovat lze pouze komíny v dobrém technickém stavu, komínový průduch musí být průchozí a jednotlivé části komína se nesmějí uvolňovat, dále lze frézovat průduchy od průměru 110mm a odfrézovat je možné maximálně 1/3 síly komínového zdiva. Vyfrézovaný komín se musí vyvložkovat.

 

Videoprezentace frézování komínů