Služby dle zákona 201/2012 Sb.

Objednávejte Daming

                       Kominictví Volše            

Jde o zajišťování a provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu.