Vložkování komínů

Objednávejte  Daming  

                       Kominictví Volše            

 

Před vložkováním komínu doporučujeme konzultace s odborníkem, která Vám pomůže vyjasnit si představu o postupu vložkování komínu a finální podobě. Doporučujeme zahájit konzultaci před započetím stavby nebo hned v začátcích výstavby.

Vyvložkování komínu je dosud nejpoužívanějším typem rekonstrukce komínů. Současné palivové spotřebiče mají daleko vyšší nároky na spalinovou cestu, než jaké mohou poskytnout klasické jednovrstvé komíny.

Vložkování komínů se provádí dle typu spotřebiče paliv buď nerezovými nebo plastovými vložkami. V některých případech lze použít i vložky keramické, zejména pro agresivní spaliny některých typů paliv.

Důvody k vložkování komínů :

 • špatný či nevyhovující stav komínu
 • nevyhovující požadavky bezpečnostních předpisů
 • při netěsnostech zděných komínů
 • při přechodu na jiný druh paliva nebo spotřebiče
 • po frézování komínového průduchu

V dnešní době se nejčastěji používají tyto tři typy komínových vložek:

 • plastové komínové vložky – používají se pro systémy vytápění s nízkou teplotou spalin do cca 120°C – kondenzační systémy
 • nerezové komínové vložky – vhodné pro všechny druhy paliv, dlouhá životnost, pevné i pružné provedení
 • keramické komínové vložky – vhodné pro všechny druhy paliv, odolná vůči vlhkosti, korozi i vyhoření, pouze pevné provedení

Vložkování komínů je technický zásah do konstrukce komína a jako takový podléhá tzv. revizi spalinových cest a novému zatřídění spalinové cesty. Po zhotovitelích vložkování proto požadujte dodání příslušné revizní zprávy popř. předem problém konzultujte s revizním technikem spalinových cest. Spalinová cesta musí odpovídat požadavkům ČSN 734201. Zejména půjde o odstupové vzdálenosti hořlavých konstrukcí od líce komína a o prostupy hořlavými konstrukcemi. Ušetříte si předem mnoho nemalých problémů!

Před samotnou realizací je nutné zaměření odborně způsobilou osobou za účelem zjištění:

 • Rozměrů v celé délce komínu.
 • Úhybů a zalomení komína.
 • Celistvosti a stability zdiva.
 • Zaústění dalších spotřebičů (především u vícepatrových budov) – případná prohlídka kamerou.
 • Nebezpečných míst (např. zazděný dřevěný trám).
 • Možnosti kontroly a čištění komínové vložky a umístění kondenzátní jímky s dvířkovým dílem.
 • Zvolení správné dimenze a materiálu, kterým se bude komín vložkova