Zatřídění komínů-prohlášení o vlastnostech

 

Zde získáte informace o zatřídění spalinových cest. Upozorňujeme na novou normu ČSN EN 1443-Komíny-Obecné požadavky z ledna 2020. Nově je řešeno zatříďování komínů v článku 4-Charakteristiky výrobku.

Obecně jde o:

Keramické komínové systémy

Kovové komínové systémy

Plastové komínové systémy

 

Aplikace ČSN EN 1443 leden 2020

 

 

 

 

 

 

 

× Jak Vám mohu pomoci?