Kovové komínové systémy

Kovové komínové systémy

Klasifikace kovového komínového systému-zjednodušeně a informativně , každý výrobce bude mít jinou formu-např Informace o výrobku(Jeremias)

 

Zatřídění kovových systémů

MODELČÍSLO NORMYVNIŘNÍ PRŮMĚRYTEPLOTNÍ TŘÍDATLAKOVÁ TŘÍDAODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ KONDENZÁTUODOLNOST PROTI CHEMICKÝM LÁTKÁMSPECIFIKACE MATERIÁLU VNIŘNÍ TRUBKYPOŽÁRNÍ ODOLNOST Z VNĚJŠKU VEN
1ČSN EN 1856-180-600T200P1WV2L50040G50 a
2ČSN EN 1856-180-300
350-450
500-600
T400N1DV2L50060G50 b
3ČSN EN 1856-1140-300T200M1WV2L50040O20 a

 

Legenda :
EN 1856-1 -číslo příslušné harmonizované normy výrobku
T400-teplotní třída – viz článek 4.2.1 ČSN EN 1443 z ledna 2020
P1 -tlaková třída – viz článek 4.2.2 ČSN EN 1443 z ledna 2020
W- odolnost vůči kondenzátu -viz článek 4.2.3 ČSN EN 1443 z ledna 2020,W-mokrý provoz, D-suchý provoz
V2-odolnost vůči korozi – viz článek 4.2.4. ČSN EN 1443 z ledna 2020
L50040- L50-kod materiálu vnitřní trubky dle normy,040-tlouštka stěny vnitřní trubky
G 50 b – G -odolné při vyhoření sazí, O- bez odolnosti při vyhoření sazí, As-příslušenství, které je odolné při vyhoření sazí, 50- vzdálenost k hořlavým materiálům v mm , b- typ zkušební sestavy dle článku 4.2.6 ČSN EN 1443 z ledna 2020 (mohou být a až l -slovně a až el)

Almeva

CIKO-EKA

EKO komíny

Jeremias

Komíny CZ

Regulus

Ricomgas-DINAK

Schiedel

Zeman Ploskotovice

Vacovský Group

Lekon